Haritalama Çalışması / Sivil Toplum Kuruluşları

         Bakanlığımızın Faydalanıcısı olduğu "Kamu- STK İşbirliği İçin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi" 14 Mayıs 2018 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

        Bu kapsamda; projenin en önemli faaliyetlerinden biri olan "Haritalama Çalışmaları" başlamıştır. Projenin uygulanacağı 10 pilot il ve 10 komşu ilde yapılacak çalışmalar sonucunda Bakanlığımızın, sosyal politika alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, görevlerini ve politika oluşturma kapasitelerini daha yakından tanıması sağlanacaktır. Gerçekleştirilen haritalama çalışmalarının sonuçları daha sonra proje kapsamında STK'ların katılımıyla düzenlenecek olan eğitimlerin tasarlanmasında da önemli ölçüde etkili olacaktır.

        Haritalama çalışmalarının ilk adımı, sivil toplum kuruluşlarının daha yakından tanınmasını sağlayacak olan internet anketi olup, söz konusu ankete www.kamusiviltoplum.com adresinden ulaşılabilmektedir.

        Haritalama çalışmalarının bir sonraki aşaması ise, ankete katılan sivil toplum kuruluşlarıyla birebir veya grup görüşmeleri yapılarak derinlemesine bir durum tespiti yapılıp, raporlanması olacaktır.

        Bu çerçevede; çocuklar, engelliler, yaşlılar, Suriyeliler ve mülteciler, Romanlar, şehit yakınları ve gaziler ile Bakanlığımızın hizmet sunduğu diğer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, projenin "Haritalama Çalışması" nda yer almak için ;  proje web sitesi (www.kamusiviltoplum.com) üzerinden devam etmekte olan ankete katılımlarını rica ederiz.
 


Sonraki Sayfa: Vekalet

Önceki Sayfa : Tokat Sosyal Hizmet Merkezi Adres Değişikliği Hakkında