Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2018 Yılı Gerçekleştirilen Hedefler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden oluşan teknik kurul üyelerince 2018 Yılı için planlanan ve gerçekleştirilen hedeflerin yer aldığı Yıllık Faaliyet Planı ektedir.


2018 Yılı Faaliyet Planı ve Gerçekleştirilen Hedefler 


Sonraki Sayfa: Vefat Haberi 04/01/2019

Önceki Sayfa : Vefat Haberi ( 11.01.2019)