İl Müdürümüz Sayın Bestami ERKOÇ’ un “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 99. Yılı” Mesajı

Milli mücadelede önemli bir dönüm noktası olan Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ile  Kurtuluş Savaşı'nın merkezi durumuna gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreçte çok önemli kararlara ev sahipliği yapmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekileri büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralı'lar, bağımsızlık ve istikbalimize sahip çıkma yolunda atılan her adıma destek olmuşlardır.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı, sevgi  ve rahmetle anıyorum.
 

Bestami ERKOÇ
İl Müdürü
 


Sonraki Sayfa: 5395 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan İl Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı Son Toplantısı Gerçekleştirildi

Önceki Sayfa : İl Müdürümüz Sayın BESTAMİ Erkoç’un “Mehmet Akif ERSOY’un Vefatının 82. Sene-i Devriyesi” Anma Mesajı