İl Müdürümüz Sayın Bestami ERKOÇ’un “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” Mesajı

İnsan hakları, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru ve medeni ülkelerin ortak paydasıdır. Yaşama, mülkiyet, aile kurma, eğitim-öğretim hakkı; adalet, eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü; işkencenin ve kötü muamelenin yasaklanması ve çocuk hakları gibi insan haklarına dair tüm konular büyük önem arz etmektedir. İnsan hakları fikrinin merkezinde yer alan iki temel değer “insan onuru” ve “eşitlik”tir.
 
10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin birinci maddesi “Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.” der.
 
İnsan haklarının doğasında, bütün insanlara hür, eşit ve adilane bir şekilde davranmak vardır. Çünkü Evrensel Beyanname’ de belirtildiği gibi “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır ve insan haklarının temelini oluşturur.”
 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ise Veda Hutbesinde "Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem' in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.” buyurur.
 
Bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi Ülkemizde de insan haklarına büyük önem verilmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla son yıllarda önemli adımlar atılmış ve atılmaya da devam edilmektedir. Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, her vatandaşımızın insanca yaşama hakkına ve bunun gerektirdiği özgürlüklere layık olduğu bilinciyle çalışmalarını yürütmektedir.
 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün en temel insan haklarının ihlal edilmediği, çocukların ölmediği, anne ve babaların gözyaşlarının dindiği, yangınların söndüğü bir dünyaya adımın atılması temennisiyle kutluyorum.
 

Bestami ERKOÇ
İl Müdürü


Sonraki Sayfa: Bakan Selçuk, Beraberindeki Heyet ile Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin Yıl Dönümünde Anırkabir'i Ziyaret Etti

Önceki Sayfa : İl Müdürümüz Sayın Bestami ERKOÇ’un “Yoksullarla Dayanışma Haftası” Mesajı