Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Kapsamında 2018 Yılı Faaliyet Planı Hazırlandı

           Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşturulan teknik kurul üyelerince Müdürlüğümüz organizasyonunda  gerçekleştirilen toplantılar sonrası Ankara ili 2018 Yılı Yıllık Faaliyet Planı oluşturulmuştur.

          İlimize ait 2018 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında oluşturulan Yıllık Faaliyet Planı ektedir

2018 Yılı Yıllık Faaliyet Planı