Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi Tanıtım Toplantısı ve Çalıştay Düzenlendi

Erasmus + Programı kapsamında yürütülmekte olan 2018-1-ES01-KA204-050918 referans numaralı ISSE:  Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi’nin açılış toplantısı ve sosyal girişimcilik becerilerinin analiz ve sentezi çalıştayı 6 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Ankara Kalkınma Ajansı’ndan, Ankara Ticaret Odası’ndan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ nden, KOSGEB’den,  Hacettepe Üniversitesi’nden, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan, Ankara Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü’nden, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, Sivil Toplum Kuruluşları temsilerinden ve girişimcilerden oluşan 45 kişi katılmıştır. Toplantıya proje hakkında detaylı bilgileri içeren sunumun yapılmasıyla başlanmıştır. Sunumda ISSE projesinin temelini oluşturan sosyal girişim ve sosyal girişimci kavramlarının üzerinde durulmuş, sonrasında ise ISSE projesinin ortakları temel dayanakları, amaçları, hedef kitlesi, beklenen entelektüel çıktıları katılımcılara ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Böylece ISSE projesinin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik yerel düzeyde ilk adım atılmıştır.

Sosyal girişimcilikle ilgili bilgi verici ve katılımcıları düşünmeye iten video gösterimleri yapılmıştır ve katılımcılardan izledikleri videolarla ilgili düşüncelerini yazılı olarak paylaşmaları istenmiştir. Çalıştayın ikinci kısmında ise kartopu ve dacum yönteminin kullanıldığı sosyal girişimci becerileri analiz çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada her masada oturan katılımcılar ayrı birer grup olup bir sosyal girişimcinin sahip olması gereken becerilerin neler olduğuna yönelik beyin fırtınası yapmışlardır. Grupların derlediği beceriler bütün katılımcılarla sırayla paylaşılmış ve bu becerilerin özetlenmesi sırasında oldukça verimli tartışmalar yürütülmüştür.  Çalıştay öncesinde proje ortakları tarafından hazırlanan sosyal girişimcilerde bulunması gereken beceriler listesi katılımcılarla paylaşılmış ve bu beceriler ile katılımcılar tarafından listelenen beceriler birbirleriyle kıyaslanmıştır. İlgilerinden ve katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür edilmesinden sonra toplu fotoğraf çekimi ile çalıştay sonlandırılmıştır.Sonraki Sayfa: Bakan Selçuk: “10 İlde Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan Çocuk Sayımız Kuruluşlarımızda Bakımı Sağlanan Çocuk Sayımızı Geçti”

Önceki Sayfa : "Olumsuz Duygularla Baş Etme Yöntemleri" Konulu Hizmet İçi Eğitim Gerçekleştirildi